گواهینامه ایزو 9001:2015 و CE اتحادیه اروپا .گروه فنی مهندسی ارس نور شرکت ارس بتن مبین مشیران

بسمه تعالی   گواهینامه های ایزو 9001:2015 و CE اتحادیه اروپا گروه فنی مهندسی ازس نور ( شرکت ارس بتن مبین مشیران) گواهینامه CE که مخفف (Conformité Européenne)، تایید می کند که یک محصول خاص مطابق با الزامات اتحادیه اروپا ساخته شده است و میتوان آن را در منطقه اقتصادی اروپا که شامل تمام کشورادامه مطالب