سامانه هوشمند تفکیک قبض ارس

بهینه سازی و سنجش میزان آب، گاز، برق، انرژی مصرفی در ساختمان ها و صنعت
سنجش و تفکیک آب، گاز، برق در ساختمانهای داری موتورخانه و چیلر و ارائه قبوض تفکیکی برای هر واحد
سنجش دما و رطوبت و ارسال تحت شبکه و اعلام اخطار برای یخچالها و فریزرها و سردخانه

اینترنت اشیا IOT در شبکه های صنعتی و شهری

دیتالاگر برای انواع کنتورهای فاقد سیستم هوشمندسازی شده و دیجیتالی کردن و امکان ارسال داده برای انواع کنتورهای مکانیکی و الکترومغناطیس و التراسونیک

برای کنتورهای آب با امکان پالس سنج 

و برای انواع کنتورهای  آب برق و گاز و انرژی 

کاتالوگ:

   – سامانه هوشمند ارس (هوشمند سازی ساختمان و مراکز صنعتی تجاری) دیتالاگر

 

تماس: 02191306367